فروشگاه ریبارمارکت

قیمت به روز انواع میلگرد

ساده و راحت خرید کنید

اولین وبسایت فروش تخصصی میلگرد در بازار ایران

⚠️قیمت میلگرد

    مجموعه ریبار مارکت قیمت روز میلگرد را در برندهای وکارخانه های تولیدی معتبر ارائه و عرضه میکند.تعدادی از کارخانه هایی که قیمت محصولات آن را میتوان در لیست زیر جستجو کنید به شرح زیر است:

هیربد. اصفهان. میانه. نیشابور. فایکو. پرشین. امیرکبیر. ابهر.آرین

✅ طبق نظرات کارشناسان ریبارمارکت:

   قیمت میلگرد به دلایل مختلف همواره نواسانات بسیاری را تجربه می کند.به دلیل حجم بالای مصرف این پروفیل در صنایع مختلف ازجمله ساختمان سازی  این تغییرات ناگهانی تاثیر چشمگیری در محاسبات مالی پروژه ها خواهند داشت و یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت سازه ها به حساب می آید.

   به منظور اطلاع از قیمت ها میلگرد امروز وثبت سفارش می توانیدبا کارشناسان مجرب ریبار مارکت در تماس باشید.

محصولات کارخانه هیربد

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۰۷:۳۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم
میلگرد۲۸هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۰۷:۲۵
۹,۱۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم
میلگرد۲۵هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۰۷:۲۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم
میلگرد ۲۲هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۰۷:۱۲
۹,۱۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم
میلگرد۱۴هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۷ ۱۱:۳۱
۹,۱۰۰ تومان
میلگرد۱۰هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۲ ۱۱:۲۷
۹,۱۰۰ تومان
میلگرد۱۲هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۲ ۱۱:۰۷
۹,۱۰۰ تومان
میلگرد۱۶هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۱۲ ۱۰:۲۱
۹,۱۰۰ تومان
میلگرد۱۸هیربد,
۲۰۲۰-۰۸-۰۱ ۰۸:۴۵
۹,۱۰۰ تومان قیمت هر کیلو
میلگرد ۲۰هیربد,
۲۰۲۰-۰۷-۲۰ ۱۳:۰۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم

محصولات کارخانه اصفهان

نام محصولسایز - برندتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ اصفهان,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۴۵
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۳۰ اصفهان,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۳۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۸ اصفهان,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۳۵
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۵ اصفهان,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۳۳
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۲ اصفهان,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۳۱
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۰ اصفهان,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۲۹
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۸ اصفهان,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۲۶
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۶ اصفهان, ,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۲۲
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۴ اصفهان, ,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۲۰
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۲ اصفهان, ,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۷:۱۷
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۰ اصفهان, ,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۵۲
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات کارخانه میانه

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد۲۸میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۴۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۲۵میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۳۵
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۲۲میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۳۲
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۶میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۳۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۲۰میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۲۷
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۸میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۲۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۴میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۱۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۲میانه,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۰:۰۷
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۰میانه,
۲۰۲۰-۰۷-۱۴ ۱۲:۰۶
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات کارخانه نیشابور

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۴۹
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۳۰ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۴۵
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۸ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۴۲
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۵ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۴۰
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۲ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۳۸
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۰ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۳۳
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۸ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۳۰
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۶ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۲۷
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۴ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۲۴
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۲ نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۲۲
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۰نیشابور,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۶:۰۶
۹,۲۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات کارخانه فایکو

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۲۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۳۰ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۲۲
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۸ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۲۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۲ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۱۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۵ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۱۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۰ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۱۲
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۸ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۱۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۴ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۰۷
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۶ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۰۲
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۲ فایکو,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۲:۵۹
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد۱۰فایکو, ,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۱:۰۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات کارخانه پرشین

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۲۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۳۰ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۲۲
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۸ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۲۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۵ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۱۷
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۲ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۱۵
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۰ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۱۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۸ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۱۱
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۶ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۰۹
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۰ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۰۷
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۴ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۴:۰۵
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۲ پرشین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۸ ۱۳:۲۶
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات کارخانه امیرکبیر

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ امیرکبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۵۶
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۸ امیرکبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۵۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۵ امیرکبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۵۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۲ امیرکبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۴۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۰ امیرکبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۴۶
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۸امیر کبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۴۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۶ امیر کبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۴۱
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۴ امیرکبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۳۹
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۲ امیر کبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۳۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۰ امیر کبیر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۸:۱۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات کارخانه ابهر

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۲۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۸ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۲۶
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۵ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۲۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۲ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۱۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۰ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۱۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۸ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۰:۵۴
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۶ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۰:۱۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۴ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۰:۱۱
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۲ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۰:۰۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۰ ابهر,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۰۹:۵۵
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات کارخانه آرین

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۳۲ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۲:۰۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۸آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۲:۰۱
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۵آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۲:۰۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۲ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۵۷
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۲۰ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۵۶
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۸ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۵۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۶ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۴۸
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۴ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۴۶
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۲ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۴۳
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
میلگرد ۱۰ آرین,
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۱:۳۰
۹,۱۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

محصولات جانبی

نام محصولتولیدکنندهتاریخ بروزرسانیقیمت
میلگرد ۱۰ ساده,
۲۰۲۰-۰۸-۲۲ ۰۸:۲۳
۴,۰۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
رابیتس
۲۰۲۰-۰۸-۲۲ ۰۸:۱۲
۴,۰۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
 میلگرد حرارتی۶٫۵
۲۰۲۰-۰۸-۲۲ ۰۸:۰۲
۴,۰۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
سیم مفتول جهان
۲۰۲۰-۰۸-۲۲ ۰۷:۵۴
۱۲,۰۰۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
زیگزال ۸ پرسی
۲۰۲۰-۰۸-۲۲ ۰۷:۵۱
۴,۰۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
زیگزال۶ دوربندیل
۲۰۲۰-۰۸-۲۲ ۰۷:۴۸
۴,۰۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
زیگزال۸ فابریک
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۲:۱۸
۴,۰۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم
زیگزال ۶فابریک
۲۰۲۰-۰۸-۱۹ ۱۲:۱۱
۴,۰۵۰ تومان قیمت یک کیلوگرم

آنچه مشتریان می گویند

با توجه به تغییرات لحظه ای بازار ، مجموعه ریبارمارکت با تکیه بر چندین سال تجربه و سابقه حضور مستمر در بارار آهن ایران و منطقه شروع به توزیع و پخش انواع میلگرد با کمترین اختلاف و نوسان قیمت در بازار نموده است . 

قیمت های رقابتی

پشتیانی لحظه ای

سرعت در ارائه خدمات

به این دلایل مردم ریبارمارکت را انتخاب می کنند

۰۱

حمل و نقل و ارسال بار منظم

۰۲

قیمت مناسب

۰۳

آسودگی خرید

اگر در حال حاضر اقدام نکردید ، تجربه کنید

  • خرید بسیار آسان و راحت تنها با چند کلیک
  • استعلام قیمت لحظه ای از مشاوران آنلاین مجموعه ریبارمارکت
  • پشتیبانی و آماده سازی محصولات خریداری شده در کمترین زمان ممکن جهت ارسال برای مشتریان
میلگرد هیربد

میلگرد چیست؟

میلگرد چیست؟ میلگرد آهن آجدار آرماتور فولادی یا فیبر پلیمری تقویت شده ای است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد

ادامه مطلب »
میلگرد حرارتی چیست؟

میلگرد حرارتی چیست؟

میلگرد حرارتی چیست؟ معرفی آرماتور حرارتی و موارد مصرف آنهمواره یکی از مشکلات مهندسان سازه در هنگام اجرای سقف های تیرچه بلوک جلوگیری از ترک

ادامه مطلب »